KAS YRA KATEGORIJA, FRAKCIJA IR FASUOTĖS?

KATEGORIJA

Sėklinių bulvių kategorija yra kokybės klasė, nustatoma pagal sėklinių bulvių dauginimo kartas – reprodukcijas. Populiariausia yra vadinama “pirmo atsėlio” – sertifikuota kategorija A. Antro atsėlio sertifikuotos sėklinės bulvės dauginamos iš pirmo atsėlio ir yra paskutinė žemiausia sėklinių bulvių kategorija B, kuriai taikomi žemiausi kokybiniai reikalavimai. A ir B klasių augalo pasas - etiketė yra mėlyna. Ją išduoda Valstyvbinė Augalininkystės tarnyba sertifikuojant siuntą kartu su sertifikatu, pagrindžiančiu sėklos kilmę pagal privalomuosius kokybės reikalavimus.

Sėklinių bulvių kategorija

 

FRAKCIJA

Arba sėklos dydis. Visos sėklinių bulvių veislės yra fasuojamos į vieną pagrindinę frakciją - 35/55 mm. T.y. didžiausi gumbai turi išlįsti per kvadratinę 55 milimetrų akį, o mažiausi neiškristi per 35 milimetrų akį. Didesnioji frakcija 55/60 mm. yra stambi frakcija, ir tiekiama esant pagrindinės frakcijos trūkumui. Sėklinių bulvių paruošimas ir fasavimas vyksta mechanizuotai, todėl iki 3% gumbų gali neatitikti šių dydžių. Standartinės frakcijos sėklinių bulvių sodinimo norma - ~2,5 tonos vienam ha, stambios frakcijos - ~4,5 tonos vienam ha.

Sėklinių bulvių frakcija

 

FASUOTĖS

Pirkėjai gali rinktis, kad sėklinės bulvės būtų sufasuotos į tinklinius maišus po 25 kg arba į vienos tonos didmaišius (1000 kg), kaip parodyta nuotraukoje, jei norima įsigyti didesnį kiekį. Sėklinės bulvės fasuojamos visiškai naujoje taroje. Bet kurio dydžio sėklinių bulvių maišai yra užsiūti ar kitaip užsandarinti (didmaišiai yra užpliombuoti) bei paženklinti etikete – augalo pasu.

Sėklinių bulvių fasuotės, didmaišiai